SAMARBETEN

En del av Cinas arbete sker i samarbete med andra. Några presenteras här nedan:

Ung Företagsamhet
Ung företagsamhet tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet! Under ett år får ungdomar driva egna företag, så kallade UF-företag, och då sälja verkliga varor och tjänster. Ung Företagsamhet är en viktig del i uppbyggnaden av Sveriges framtid.

Min roll hos Ung Företagsamhet är att teamcoacha ”månadens UF-företag” och även hålla i inspirationsföreläsningar för lärare och elever.

www.ungforetagsamhet.se/ostergotland

Tillväxtverket
Som en del av programmet Främja kvinnors företagande finns ett ambassadörsnätverk med 880 ambassadörer i hela Sverige. De bidrar med att synliggöra och sprida kunskap om sitt företagande och inspirera andra att se företagande som en möjlighet.

Jag är en av dessa utsedda ambassadörer och är ute och berättar om mitt företag och min resa för skolor, privatpersoner, organisationer med flera.

www.ambassadorer.se/user/cina-staron

Värdebaserat Ledarskap
Sveriges bästa ledarskapsutbildning för unga ledare inom ideell sektor. Värdebaserat Ledarskap är ett samarbete mellan Scouterna och Fyshuset och utbildar årligen ett hundratal unga ledare till att kunna leda både sig själv och andra.

Min roll är att vara utbildningsledare och vara med och vägleda dessa engagerade unga ledare genom deras utbildningsesa.

www.scout.se/vl

www.staron.se cina@staron.sewww.egobok.se