STAR TEAM

- Utnyttja potentialen i ditt team

En grupp är full av möjligheter. Tillsammans kan gruppen åstadkomma mer än summan av varje deltagares enskilda förmåga, arbetslagets matematik är 1+1+1=4.

Star Team hjälper grupper mellan två till sex personer att komma vidare i sin process.

• Behöver ni lyfta gruppens motivation?
• Behöver ni stärka eller hitta ert gemensamma mål?
• Behöver ni tydligare se varandras styrkor för att kunna samarbeta på
  ett roligt och effektivt sätt?
• Behöver ni lösa en konflikt?

Anledningen till att nyttja teamcoaching kan vara många, men med en objektiv coach kommer ni alltid längre. Under 90 minuter arbetar vi tillsammans med ert fokusområde. Alla i gruppen blir sedda och lyssnade till. Star Team sker alltid genom ett fysiskt möte.

"Cina är en person som är väldigt bra på att avgöra vad som krävs i komplexa grupprocesser och har gett mig utvecklande och tydlig feedback i pressade situationer."
Madeleine Fridh, Veksamhetschef Framtidsboxenwww.staron.se cina@staron.sewww.egobok.se