OM CINA

Den röda tråden i Cinas arbete handlar om att inspirera till positiv och meningsfull utveckling för individer, grupper och organisationer.

Viktiga ledord i Cinas liv och arbete är:
Mångfald, trygghet, möjlighetsfokus och öppenhet.

Utbildning
Cina är IPMA-Certifierad Projektledare och Diplomerad Coach. Ubildningen togs hos Akademi Coachstjärnan AB som är ackrediterad (ACSTH) till ICF (International Coach Federation). Projektledarutbildningen erhölls hos Projektcentum Idékraft. Det är en tvåårig yrkesutbildning med tyngden i ledarskapet.

I Cinas kunskapssäck finns även akademisk utbildning, bland annat:
Pedagogik, konflikthantering genom drama, ledarskapsutbildning genom drama, sociologi, friskvård och psykologi.

Cina har även gått ett flertal fristående ledarskapsutbildningar, som UGL (Utveckling av grupp och ledare).


"Cina sprider glädje och kunskap. Hennes säkerhet och självkänsla smittar av sig och inspirerar."
Nina Piroth, Projektledare Unga Synskadade


www.staron.se cina@staron.sewww.egobok.se